ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL1000

อาการไฟหน้าตู้สาขากระพริบผิดจังหวะ หรือติดค้าง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ภายใน บูทไม่ขึ้น เปิดไม่ติด โทรเข้าไม่ได้ โทรออกไม่ได้

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์_nec_sl1000_เปิดไม่ติด

ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL1000 มีไฟ LED แสดงสถานะที่หน้าตู้สาขา ปกติแล้วไฟ LED จะติดเป็นสีน้ำเงินกระพริบ หรือสีแดงกระพริบ เป็นจังหวะคงที่ ถ้าหากไฟ LED แสดงสถานะไม่ติด หรือกระพริบผิดจังหวะไปจากเดิม แสดงว่าตู้สาขาโทรศัพท์มีการทำงานที่ผิดปกติ หรือไม่ทำงาน สำหรับเคสนี้ ไฟแสดงสถานะ LED กระพริบผิดจังหวะไปจากเดิม เครื่องโทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่สามารถโทรเข้าได้ หรือโทรออกได้ แสดงว่าตู้สาขาโทรศัพท์พยายามที่จะบูทแต่บูทไม่ขึ้น ต้องทำการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ต่อไป...
ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์_nec_sl1000_เปิดไม่ติด


แนวทางการซ่อม: ต้องลองทำการปลดโหลดที่เป็นตู้ (Slave) ออกทั้งหมด และการ์ดขยายเบอร์โทรศัพท์ภายใน รวมถึงการ์ด Explosion ที่อยู่ในตัวตู้สาขาโทรศัพท์ที่เป็นตู้ (Master NEC SL1000) แล้วลองเปิดเทสรันแต่ตัวเมนบอร์ดกับซีพียูเพียงอย่างเดียว เพื่อทดสอบว่าเมื่อไม่มีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ตู้สาขาบูทไม่ขึ้น ตู้สาขาโทรศัพท์สามารถทำงานได้หรือไม่ จาการทดสอบผลปรากฎว่าตู้สาขาโทรศัพท์ก็ยังไม่สามารถทำงานได้ อาการไฟแสดงสถานะ LED กระพริบผิดจังหวะยังเหมือนเดิม… ขั้นตอนต่อไปต้องถอดเพาเวอร์ซัพพลายที่อยู่ในตัวตู้สาขา เพื่อเช็คแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากเพาเวอร์ซัพพลายว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ จากการตรวจสอบพบว่า แรงดันไฟฟ้าที่ออกจากตัวเพาเวอร์ซัพพลายมี "แรงดันที่ไม่คงที่" มีอาการสวิงขึ้นลงของแรงดันไฟฟ้า แสดงว่าเพาเวอร์ซัพพลายของตู้สาขาใบนี้เสีย เกิดจากการเสื่อมสภาพของตัว Capacitor ต้องทำการซ่อมด้วยการเปลี่ยน Capacitor ทุกตัวที่อยู่ในภาคไฟต่ำและไฟสูง ตู้สาขาโทรศัพท์ก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม


**สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL1000 อาการเสียที่เกิดจากเพาเวอร์ซัพพลายนั้นพบได้บ่อยที่สุด ผู้ใช้งานควรหาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้ามาใส่ไว้เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานเพาเวอร์ซพพลายของตัวตู้สาขาโทรศัพท์ หรือถ้าหากมีการใช้งานแบตเตอรี่ BackUp ที่ต่อใช้งานอยู่กับตัวตู้สายขาโทรศัพท์ ก็ควรตรวจสอบว่าแบตเตอรี่หมดอายุแล้วหรือไม่ กรณีที่แบตเตอรี่หมดอายุแล้วแต่ยังต่อใช้งานอยู่กับตัวตู้สาขา จะทำให้เพาเวอร์ซัพพลายของตัวตู้สาขาโทรศัพท์ทำงานหนัก เพราะต้องชาร์จไฟเข้าตัวแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา**

รับซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ ซ่อมโทรศัพท์สำนักงาน ซ่อมโทรศัพท์ภายใน ย้ายตู้สาขาโทรศัพท์ ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ซ่อมPABX เซ็ทอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ ตรวจเช็คระบบตู้สาขาโทรศัพท์

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ NEC

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ NEC Aspila_EX

อาการไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ภายใน โทรเข้าไม่ได้ โทรออกไม่ได้ ตู้สาขาโทรศัพท์บูทไม่ขึ้น ไฟซีพียูติดค้างสีแดง ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC Aspila EX เป็นตู้สาขาโทรศัพท์รุ่นเก่าของทาง NEC มีความทนทานในการใช้งาน แต่เมื่ออายุการใช้งานมากขึ้น อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆของตัวตู้สาขาโทรศัพท์

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ NEC TOPAZ

อาการโทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ โทรเข้าไม่ได้ โทรออกไม่ได้ มีสัญญาณรบกวน เสียงซ่า ไฟหน้าตู้สาขาติดกระพริบ หรือไม่ติด สิ่งแรกที่ควรตรวจสอบสำหรับอาการแบบนี้คือ เพาเวอร์ซัพพลาย เพราะด้วยอายุการใช้งานนานขนาดนี้เพาเวอร์ซัพพลายของตู้สาขาโทรศัพท์ต้องมีการเสื่อมสภาพแล้วแน่นอน จากการตรวจสอบด้วยการ

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL1000 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

ลูกค้าใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL1000 ใช้สายนอกอยู่ 12 เบอร์สายนอก และใช้เบอร์ภายในอยู่ 112 เบอร์ภายใน ในอาคารสูง 7 ชั้น ตัวตู้สาขาโทรศัพท์อยู่ที่ห้องคอนโทรล ชั้น 1 ของตัวอาคาร ติดตั้งตู้พักสายโทรศัพท์ (MDF) ไว้ที่ห้องนี้ มีการเดินสายเคเบิ้ลโทรศัพท์เพื่อส่งสัญญาณ

เซ็ตอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL1000

โปรแกรม จัดกลุ่มรับสายแทน ดึงสายโทรศัพท์ในแผนก วิธีดึงสายโทรศัพท์ การดึงสายกันแบบทุกเบอร์โทรศัพท์ภายในดึงกันได้หมด หรือการดึงสายกันเฉพาะในกลุ่มหรือในแผนกที่เซ็ตอัพไว้ หรือการดึงสายข้ามกลุม หรือดึงสายเฉพาะจงจงเบอร์โทรศัพท์ภายใน เคสนี้ลูกค้าต้องการจัดกลุ่มเบอร์โทรศัพท์ภายในในการดึงสายหรือรับสายแทน

บทความ