วิธีตรวจสอบ วิธีแก้ไข ตู้สาขาโทรศัพท์ โทรศัพท์ภายใน ตัด9 โทรเข้าไม่ได้ โทรออกไม่ได้ ข้อความตอบรับอัตโนมัติ เซ็ตโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวน เสียงซ่า วิธีดึงสาย สายโทรศัพท์ภายในเสีย

รับซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ซ่อมโทรศัพท์สำนักงาน ซ่อมโทรศัพท์ภายใน ย้ายตู้สาขาโทรศัพท์ ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ซ่อมPABX เซ็ทอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ ตรวจเช็คระบบตู้สาขาโทรศัพท์