วิธีดึงสายโทรศัพท์ภายใน ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic NEC ทุกรุ่น

Panasonic KX-NS1000 KX-NS300 KX-TDA100 KX-TDA100D KX-TDA200 KX-TDA600 KX-TDE100 KX-TDE200 KX-TDE600 KX-TA308 KX-TA616 KX-TEB308 KX-TEM824 KX-TES824 / NEC SL2100 SL1000 Topaz

ตู้สาขาโทรศัพท์ โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์ภายใน PABX ที่มีการใช้งานกันอยู่ในองค์กร ในบริษัท ในออฟฟิต ในสำนักงาน ในบ้าน หรือโรงงาน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารกันในองค์กรภายใน และก็สามารถติดต่อกับบุคคลภายนอกได้อีกด้วย ตู้สาขาโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นมีฟีเจอร์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ตู้สาขาโทรศัพท์แต่ละรุ่นส่วนใหญ่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เรียกว่า Call Pickup หรือ การรับสายแทน การดึงสาย การช่วยรับสาย ไว้ใช้ในสถานการณ์ที่เมื่อเวลามีโทรศัพท์ดังขั้นมาที่เครื่องโทรศัพท์ภายในที่ผู้ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนั้นไม่ได้อยู่ที่เครื่องโทรศัพท์ หรือผู้ใช้งานไม่สะดวกที่จะรับสาย ผู้ที่ประจำเครื่องโทรศัพท์ภายในเครื่องอื่นๆสามารถที่จะดึงสายโทรศัพท์ที่เรียกเข้ามาที่เครื่องโทรศัพท์เครื่องนั้นเพื่อมารับสายแทนได้ ตู้สาขาโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น ก็จะมีวิธีการกดเพื่อดังสายโทรศัพท์ แตกต่างกันออกไป บางยี่ห้อ บางรุ่นก็สามารถตั้งค่าได้ว่าการดึงสายต้องการกดเลขอะไร วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการดังสายโทรศัพท์ภายใน หรือการรับสายแทนในกรณี “ค่าโรงงาน” ว่าค่าโรงงานของตู้สาขาโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อมีการกำหนดไว้ว่าต้องกดอะไรเพื่อดึงสายโทรศัพท์ หรือรับสายแทน

วิธีดึงสายโทรศัพท์_panasonic_ns300_ns1000

วิธีการดึงสายโทรศัพท์ภายใน Panasonic KX-NS300, NS1000 (ค่าโรงงาน) = ยกหูโทรศัพท์แล้วกด *4001 (กรณีกด *4001 แล้วไม่สามารถดึงสายโทรศัพท์ภายในได้ แสดงว่ามีเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานไปแล้ว) สามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรมในตู้สาขาโทรศัพท์
คู่มือโปรแกรม Panasonic KX-NS300, NS1000

วิธีดึงสายโทรศัพท์_panasonic_tda_100_200_600

วิธีการดึงสายโทรศัพท์ภายใน Panasonic KX-TDA100, 100D, 200, 600 (ค่าโรงงาน) = ยกหูโทรศัพท์แล้วกด *4001 (กรณีกด *4001 แล้วไม่สามารถดึงสายโทรศัพท์ภายในได้ แสดงว่ามีเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานไปแล้ว) สามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรมในตู้สาขาโทรศัพท์
คู่มือโปรแกรม Panasonic KX-TDA

วิธีดึงสายโทรศัพท์_panasonic_tde_100_200_600

วิธีการดึงสายโทรศัพท์ภายใน Panasonic KX-TDE100, 200, 600 (ค่าโรงงาน) = ยกหูโทรศัพท์แล้วกด *4001 (กรณีกด *4001 แล้วไม่สามารถดึงสายโทรศัพท์ภายในได้ แสดงว่ามีเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานไปแล้ว) สามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรมในตู้สาขาโทรศัพท์
คู่มือโปรแกรม Panasonic KX-TDE

วิธีดึงสายโทรศัพท์_panasonic_kx-tes_tem_ta

วิธีการดึงสายโทรศัพท์ภายใน Panasonic KX-TA308, TA616, TEB308, TEM824, TES824 มี 3 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2 หลัก (10-49) ยกหูโทรศัพท์แล้วกด #40

รูปแบบที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3 หลัก (100-199) ยกหูโทรศัพท์แล้วกด 40

รูปแบบที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3 หลัก (100-499) ยกหูโทรศัพท์แล้วกด #40

วิธีดึงสายโทรศัพท์_nec_sl2100_sl1000

วิธีการดึงสายโทรศัพท์ภายใน NEC SL2100, SL1000 (ค่าโรงงาน) = ยกหูโทรศัพท์แล้วกด *# (กรณีกด *# แล้วไม่สามารถดึงสายโทรศัพท์ภายในได้ แสดงว่ามีเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานไปแล้ว) สามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรมในตู้สาขาโทรศัพท์
คู่มือโปรแกรม NEC SL2100, SL1000

วิธีดึงสายโทรศัพท์_nec_topaz

วิธีการดึงสายโทรศัพท์ภายใน NEC Topaz (ค่าโรงงาน) = ยกหูโทรศัพท์แล้วกด 867 (กรณีกด 867 แล้วไม่สามารถดึงสายโทรศัพท์ภายในได้ แสดงว่ามีเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานไปแล้ว) สามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรมในตู้สาขาโทรศัพท์
คู่มือโปรแกรม NEC Topaz

รับเซ็ทอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ รับซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ ซ่อมโทรศัพท์สำนักงาน ซ่อมโทรศัพท์ภายใน ย้ายตู้สาขาโทรศัพท์ ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ซ่อมPABX ตรวจเช็คระบบตู้สาขาโทรศัพท์

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์

เซ็ตอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL1000

โปรแกรม จัดกลุ่มรับสายแทน ดึงสายโทรศัพท์ในแผนก วิธีดึงสายโทรศัพท์ การดึงสายกันแบบทุกเบอร์โทรศัพท์ภายในดึงกันได้หมด หรือการดึงสายกันเฉพาะในกลุ่มหรือในแผนกที่เซ็ตอัพไว้ หรือการดึงสายข้ามกลุม หรือดึงสายเฉพาะจงจงเบอร์โทรศัพท์ภายใน เคสนี้ลูกค้าต้องการจัดกลุ่มเบอร์โทรศัพท์ภายในในการดึงสายหรือรับสายแทน

เซ็ตอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TDE100

ลูกค้าใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TDE100 ใช้งานสายนอกของผู้ให้บริการ AIS เป็นแบบ ISDN 100 เลขหมาย 30 คู่สาย โปรแกรมเดิมเบอร์โทรศัพท์ภายในทุกเบอร์เป็นเบอร์ 4 หลัก ทุกเบอร์โทรศัพท์ภายในคือเบอร์ที่ลงท้าย 4 หลักของเบอร์โทรศัพท์สายนอก เวลาโทรเข้ามาจาก

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TES824

อาการมีสายเรียกเข้าเอง รับสาย บางครั้งเสียงซ่าๆ บางครั้งเงียบ เวลาโทรเข้ามาจากเบอร์ 02-xxxxxxx รับสายเอง ไม่มีคนพูด บางครั้งมีเสียงเรียกเข้ามา เสียงเหมือนโทรมาจากโทรศัพท์ภายใน แต่พอยกหูโทรศัพท์รับสายแล้ว บางครั้งได้ยินเสียงซ่าๆ บางครั้งเงียบ ไม่มีใครพูด บางครั้งเสียงเรียกเข้าดังแค่ครั้งเดียวแล้วสายก็ติดไป

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ NEC TOPAZ

อาการโทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ โทรเข้าไม่ได้ โทรออกไม่ได้ มีสัญญาณรบกวน เสียงซ่า ไฟหน้าตู้สาขาติดกระพริบ หรือไม่ติด สิ่งแรกที่ควรตรวจสอบสำหรับอาการแบบนี้คือ เพาเวอร์ซัพพลาย เพราะด้วยอายุการใช้งานนานขนาดนี้เพาเวอร์ซัพพลายของตู้สาขาโทรศัพท์ต้องมีการเสื่อมสภาพแล้วแน่นอน จากการตรวจสอบด้วยการ